Oedeemtherapie

Oedeemtherapie

Lymfoedeem

Icon Centrum Fysiotherapie
Lymfoedeem is een vochtophoping in een deel van het lichaam dat ont­staat door een onvoldoende functionerend of een defect lymfsysteem. Dit kan het gevolg zijn van een operatie waarbij lymfklieren zijn weggenomen of door bestraling (bijv borstkanker, buikoperaties). Ook kan oedeem ontstaan na een operatie aan gewrichten of bij forse kneu­zingen, waarbij de afvoer van vocht wordt belemmerd.

Oedeem kan een gevoel geven van zwaarte, spanning of stuwing van de huid, een pijnlijk of tintelend gevoel en een toename van de omvang van het lichaamsdeel. Dit hoeft niet altijd pijnlijk te zijn, maar het kan u wel hin­de­ren in uw dagelijkse bezigheden.

De behandeling

De behandeling bestaat met name uit manuele lymfedrainage. Dit is een specifieke massagetechniek die wordt gekenmerkt door handgrepen met een lage druk in een voortdurende, ritmische beweging. Het doel is het stimuleren van de afvoer van lymfevocht en het bevorderen van de func­tie van niet-aangedane lymfevaten c.q. klieren.

Doel oedeemfysiotherapie

Met lymfoedeem moet u – helaas – leren te leven. Het doel van oedeem­therapie is het leren omgaan met lymfoedeem, met hierbij het streven naar zoveel mogelijk zelfmanagement. De therapie bestaat uit een combi­natie van verschillende behandelmogelijkheden zoals:

  • Oefentherapie: ter ondersteuning van de vochtafvoer en verbetering van de mobiliteit en spierkracht.
Oedeemtherapie Centrum Fysiotherapie
   • Lymfetaping: wordt gebruikt om de onderhuidse circulatie te ver­be­te­ren en het oedeem te verzachten.
   • Aanleren van zelfmanagement: u wordt voorgelicht over huid­ver­zor­ging, preventie en zelfhulp. Tevens wordt u begeleid in het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten.
   • Compressietherapie: om de afname in omvang zo snel mogelijk te rea­liseren, wordt er in de meeste gevallen gebandageerd. Als het overschot aan vocht weg is, wordt er een therapeutisch elastische kous aangemeten om het effect van de therapie te behouden.
   • Manuele lymfedrainage: een massagetechniek gericht op het stimu­le­ren van de afvoer van lymfevocht en op het bevorderen van de functie van de niet-aangedane lymfevaten c.q. klieren.

Neem contact met ons op. Dat kan via deze website  of door te bellen naar 0227 542323