Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Icon Centrum Fysiotherapie

Kinderfysiotherapie is er voor kinderen die zich anders ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan aangeboren- en/of neurologische afwijkingen, aandoeningen aan de houding of de manier waarop ze bewegen, maar ook aan stoornissen in de registratie en de verwerking van zintuiglijke informatie. Hierdoor kunnen kinderen zich onvoldoende motorisch en zintuiglijk ontwikkelen. Ze hebben meer oefening en ervaringen op dit gebied nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een van de kinderfysiotherapeuten bij Centrum Fysiotherapie.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?
  • Voor baby’s met een voorkeurshouding, bij een te lage of te hoge spierspanning, passiviteit of trage ontwikkeling, slaap-, eet- en drink­problemen.
  • Het verbeteren van de motoriek als uw kind zich onhandig of houterig beweegt, veelvuldig valt, niet kan fietsen, angst heeft om te bewegen.
  • Stimuleren van fijn motorische problemen, zoals o.a. schrijven.
  • Het leren adequater registreren en verwerken van zintuiglijke prikkels zoals aanraking, gehoor, zicht, evenwicht en het spier- en gewrichts­gevoel.
  • Kinderbekkenfysiotherapie bij kinderen met incontinentieproblemen voor poep of plas of obstipatie klachten.
Kinderfysiotherapie, stap voor stap

Bij Centrum Fysiotherapie wordt u door een kinderfysiotherapeut uitgenodigd voor een intakegesprek om de problemen van uw kind te bespreken.

Na dit intakegesprek wordt het probleem in kaart gebracht door middel van het observeren en onderzoeken van de bewegingen van uw kind. Er wordt gelet op hoe uw kind beweegt, dingen waarneemt en oplost. Ook wordt er gelet op de algehele houding, stand van de rug, voeten etc. Door dit onderzoek krijgt de kinderfysiotherapeut een idee over het (senso)motorisch niveau van uw kind. 

Na dit onderzoek wordt er door de kinderfysiotherapeut samen met u behandeldoelen geformuleerd en een behandelplan opgesteld. Indien nodig vindt er overleg plaats met de huisarts, kinderarts, consultatiebureau-arts, leerkracht, logopedist of andere betrokkenen. Bij het intakegesprek vragen wij u hiervoor een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Samenwerking kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeuten zijn verbonden aan de multidisciplinaire Kinderpraktijk Paramee. Locaties Medemblik, Wognum en Wervershoof.

Kinderfysiotherapie, verwijzing en vergoeding

Voor het maken van een afspraak met een van onze kinderfysiotherapeuten kunt u direct contact met ons opnemen en heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts. Uw huisarts of medisch specialist blijft wel een centrale rol spelen in de coördinatie van de zorg rondom uw kind.

Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen van 0 tot 18 jaar krijgen, wanneer nodig, 18 behandelingen per kalenderjaar vergoed. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan kan dit worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Mocht er sprake zijn van een chronische indicatie, bijvoorbeeld bij een aangeboren aandoening, operatie en/of trauma, dan wordt deze met een verwijzing van de behandelend arts of specialist aangevraagd bij de zorgverzekeraar. De behandelingen vallen dan buiten de aanvullende verzekering. 

Icon Centrum Fysiotherapie
Neem contact met ons op. Dat kan via deze website  of door te bellen naar 0227 542323