Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Icon Centrum Fysiotherapie

Kinderfysiotherapie is er voor kinderen die zich anders ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan aangeboren- en/of neurologische afwijkingen, aan­doe­ningen aan de houding of de manier waarop ze bewegen, maar ook aan stoornissen in de registratie en de verwerking van zintuiglijke in­formatie. Hierdoor kunnen kinderen zich te weinig motorisch en zintuiglijk ontwikkelen. Ze hebben meer oefening en ervaringen op dit gebied nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een van onze kinder­fysio­the­ra­peuten.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?
  • Het verbeteren van de motoriek als uw kind zich onhandig of houterig beweegt, veelvuldig valt, niet kan fietsen, angst heeft om te bewegen.
  • Voor baby’s met een voorkeurshouding, bij een te lage of te hoge spierspanning, passiviteit of trage ontwikkeling, slaap-, eet- en drink­problemen.
  • Stimuleren van fijnmotorische problemen o.a. schrijven.
  • Het leren adequater registreren en verwerken van zintuiglijke prikkels zoals aanraking, gehoor, zicht, evenwicht en het spier- en gewrichts­gevoel.
  • Oefentherapie bij obstipatieklachten en problemen met de zinde­lijk­heid.
Kinderfysiotherapie, stap voor stap

Bij Centrum Fysiotherapie wordt u door een kinder­fysio­thera­peu­t uit­genodigd voor een gesprek om het probleem van uw kind te bespre­ken. De kinder­fysiotherapeut gaat naar aanleiding van dit gesprek het pro­bleem in kaart brengen.

Na het intakegesprek starten we met het observeren en onder­zoeken van de bewegingen van uw kind. Er wordt gelet op hoe uw kind beweegt, dingen waarneemt  en oplost. Ook wordt er gelet op de algehele houding, stand van de rug, voeten etc.

Door deze test(en) krijgt de kinderfysiotherapeut een idee over het (senso) motorisch niveau van uw kind. Als het probleem met kinderfysiotherapie kan worden opgelost, dan worden er behandeldoelen geformuleerd en een behandelplan gemaakt. Deze behandeldoelen nemen we persoon­lijk met u door. Zonodig vindt er overleg plaats met de huisarts, kinder­arts, consultatieburo-arts, leerkracht, logopedist of andere betrokkenen.

Bij het eerste intakegesprek vragen wij u hiervoor een toestemmings­ver­kla­ring te onder tekenen.

Kinderfysiotherapie, verwijzing en vergoeding

U kunt direct een afspraak maken met onze kinderfysiotherapeut. U heeft dus geen verwijzing nodig van uw huisarts. Uw huisarts of medisch spe­cialist blijft wel een centrale rol spelen in de coördinatie van de zorg rond­om uw kind.

Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen van 0 tot 18 jaar krijgen, wanneer nodig, 18 behandelingen per kalender­jaar. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan kan dit worden ver­goed vanuit de aanvullende verzekering.

Mocht er sprake zijn van een chronische indicatie, bijvoorbeeld bij een aangeboren aandoening, operatie en/of trauma, dan kunnen we met een verwijzing van de behandeld arts of specialist een chronische indicatie aanvragen bij de zorgverzekeraar. De behandelingen vallen dan buiten de aanvullende verzekering.

Kinderfysiotherapie Centrum Fysiotherapie Medemblik2
Kinderfysiotherapie Centrum Fysiotherapie Medemblik2
Kinderfysiotherapie Centrum Fysiotherapie Medemblik2
Kinderfysiotherapie Centrum Fysiotherapie Medemblik2

Icon Centrum Fysiotherapie
Neem contact met ons op. Dat kan via deze website  of door te bellen naar 0227 542323