Schoolgaande kinderen

Voor welke schoolgaande kinderen kan kinderfysiotherapie zinvol zijn?

Als uw kind naar school gaat worden er weer andere eisen gesteld aan uw kind. In de kleutergroepen moeten de fijne- en grofmotorische vaardigheden verder worden ontwikkeld. Ook leert uw kind samen spelen met andere kinderen en moet hij/zij zich meer kunnen concentreren.

Vanaf groep 3 moeten de schrijfmotorische vaardigheden aanwezig zijn. Daarnaast wordt tijdens de gymlessen, sport en andere activiteiten meer een beroep gedaan op het leren bewegen in een groep en om meerdere motorische taken tegelijk uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan aan het rennen en tegelijk een bal kunnen gooien of vangen.

Signalen
 • Motorisch achterblijven ten opzichte van leeftijdsgenootjes
 • Veel struikelen en vallen
 • Afwijkend looppatroon
 • Evenwichtsproblemen
 • Bewegingsangst
 • Concentratie- en/of prikkelverwerkings problemen 
 • Onhandigheid
 • Problemen bij de fijne motoriek zoals schrijven, kleuren, knippen en plakken.
 • Slechte lichaamshouding
 • Hoofdpijn
 • Ademhalingsproblemen
 • Pijn bij bewegen en/of moeilijk kunnen bewegen
 • Sportblessures
 • Overgewicht
Onderzoek

Afhankelijk van de hulpvraag voor uw kind zal er bij naar schoolgaande kinderen een keuze worden gemaakt uit de volgende testen voor het onderzoek:

  • Movement ABC-test
  • BHK-schrijftest
  • Sensorisch integratie onderzoek
  • Hypermobiliteitsonderzoek Bulbena

Tijdens deze testen wordt gekeken hoe uw kind deze uitvoert en naar de kwaliteit van bewegen. Uit deze testen komen meetbare scores om het niveau van uw kind vast te stellen en vooruitgang van uw kind goed gemonitord kan worden.

Na het intakegesprek en de (senso)motorische observatie-testen bespreken wij onze bevindingen met u in een oudergesprek. U kunt ons dan ook aanvullende informatie geven over uw kind. Samen kijken wij of onze bevindingen in relatie staan tot de hulpvraag van uw kind.

Indien nodig nemen wij, na overleg en toestemming van de ouder/verzorger, contact op met de leerkracht, huisarts, kinderarts, schoolarts en/of andere betrokkenen.

_25A2897
Onderzoek

Tijdens de behandeling wordt de senso-motorische ontwikkeling van uw kind gestimuleerd door middel van bepaalde oefeningen. Bij de behandeling is de ouder / verzorger aanwezig, tenzij uw kind teveel wordt afgeleid. Wij zullen uitleg gegeven waarom bepaalde oefeningen gedaan worden en tevens krijgt u speladviezen waarmee u thuis de motoriek van uw kind spelenderwijs kan stimuleren en eventuele vaardigheden kunt oefenen.

Indien nodig wordt de oefentherapie gecombineerd met Sensorische Integratie-therapie. Soms is er een combinatiebehandeling met een andere discipline binnen Kinderpraktijk Paramee nodig.

Icon Centrum FysiotherapieNeem contact met ons op. Dat kan via deze website  of door te bellen naar 0227 542323