Schoolgaande kinderen

Voor welke schoolgaande kinderen kan kinderfysiotherapie zinvol zijn?

Als uw kind naar school gaat worden er weer andere eisen gesteld aan het kind. In de kleutergroepen moeten de fijn- en grofmotorische vaardigheden zich verder ontwikkelen. Ook leert het kind samen te spelen en moet hij/zij zich meer kunnen concentreren.

Vanaf groep 3 moeten de schrijfmotorische vaardigheden aanwezig zijn. Er wordt tijdens de gymlessen, sport en andere activiteiten meer een beroep gedaan op het leren bewegen in een groep en om meerdere motorische taken tegelijk uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld rennen en tegelijk een bal kunnen gooien of vangen.

Signalen
 • motorisch achterblijven bij leeftijdsgenootjes.
 • veel struikelen en vallen.
 • afwijkend looppatroon.
 • evenwichtsproblemen.
 • bewegingsangst.
 • concentratie- en prikkelverwerking problemen.
 • onhandigheid.
 • schrijfproblemen, problemen bij knippen, plakken en kleuren.
 • slechte lichaamshouding.
 • hoofdpijn.
 • ademhalingsproblemen.
 • pijn bij bewegen en of moeilijk kunnen bewegen.
 • sportblessures.
 • overgewicht.
Onderzoek

Afhankelijk van de hulpvraag zal er een keuze gemaakt worden uit de volgende testen:

 • Movement ABC-test.
 • BHK-schrijftest.
 • Sensorisch- integratie onderzoek.
 • Hypermobiliteitsonderzoek Bulbena.

Uit deze testen komen meetbare score’s waardoor wij goed de vooruit­gang van uw kind kunnen meten. Natuurlijk wordt hier niet alleen naar de score gekeken, maar vooral ook hoe uw kind het doet en de kwaliteit van het bewegen.

Na het intakegesprek en de (senso)motorische observatie-testen bespre­ken we onze bevindingen met u in een oudergesprek. U kunt ons dan ook aanvullende informatie geven over uw kind. We kunnen samen met u kijken of onze bevindingen in relatie staan tot de hulpvraag van uw kind.

Indien nodig nemen we, na overleg met de ouder/verzorger, contact op met de leerkracht, huisarts, kinderarts, schoolarts en/of andere betrokke­nen.

Onderzoek

Bij de behandeling is de ouder/verzorger aanwezig, tenzij uw kind teveel wordt afgeleid. Met behulp van passend spelmateriaal stimuleren wij de senso-motorische ontwikkeling van uw kind. Tijdens de behandeling wordt uitleg gegeven waarom bepaalde oefeningen gedaan worden. U krijgt speladviezen waarmee u thuis de motoriek van uw kind spelenderwijs kan stimuleren en eventuele vaardigheden kunt oefenen.

Indien nodig dan wordt de oefentherapie gecombineerd met Sensorische Integratie-therapie. Soms is er een combinatiebehandeling met een andere discipline binnen Paramee nodig.

Icon Centrum FysiotherapieNeem contact met ons op. Dat kan via deze website  of door te bellen naar 0227 542323