Kinderfysiotherapie – Sensorische Integratie

Kinderfysiotherapie - Sensorische integratie

De kinderfysiotherapeuten van Centrum Fysiotherapie zijn gespecialiseerd in Sensorische Integratie Therapie. Bij kinderen treden soms motorische, emotionele en/of sociale problemen op. De kinderfysiotherapeut onderzoekt of deze problemen mogelijk worden veroorzaakt door een sensomotorische achterstand, prikkelverwerkingsprobleem of een combinatie van beide.

Sommige kinderen hebben problemen met het verwerken van zintuiglijke prikkels, bijvoorbeeld bij het aanraken, bewegen, evenwicht en/of geluid. Hierdoor is de samenwerking tussen het waarnemen en de motoriek onvoldoende. Dit kan zich uiten in o.a. concentratieproblemen, angst bij bewegen, onhandig zijn, niet stil kunnen zitten en/of dromerigheid.

De kinderfysiotherapeut zoekt naar die combinaties van prikkels die het kind wel kan verwerken. Dit doet de therapeut door het kind spelsituaties aan te bieden waarbij bewegingsprikkels worden gecombineerd met evenwichts-, geluids-, tast- en/of visuele prikkels. Het is hierbij belangrijk dat het kind op een positieve manier wordt benaderd en het in een veilige situatie deze prikkels kan ervaren. De therapeut zorgt ervoor dat het kind een gevoel van succes krijgt tijdens het spel. Dit gevoel van succes is een voorwaarde voor het goed vastleggen van prikkelverwerking in het zenuwstelsel van het kind. Op deze manier kan de behandeling goed op het kind en zijn/haar specifieke problemen worden afgestemd.

_25A3090

Icon Centrum Fysiotherapie

Neem contact met ons op. Dat kan via deze website  of door te bellen naar 0227 542323