Kinderfysiotherapie – Sensorische Integratie

Kinderfysiotherapie - Sensorische integratie

Icon Centrum Fysiotherapie
In de praktijken Centrum Fysiotherapie en Kinderpraktijk Paramee wordt ook Sensorische Integratie-therapie gegeven. Sommige kinderen hebben problemen met het verwerken van zintuiglijke prik­kels, bijvoorbeeld bij het aanraken, bewegen, evenwicht en geluid. Hierdoor is de samenwerking tussen het waar­nemen en de motoriek onvoldoende. Dit kan zich uiten in concen­tra­tieproblemen, angst bij be­wegen, onhandig zijn, niet stil kunnen zitten, dromerigheid.

De therapeut zoekt naar die combinaties van prikkels die het kind wel kan verwerken. Dit doet zij door het kind spelsituaties aan te bieden waarbij bewegingsprikkels worden gecombineerd met evenwichts-, geluids-, tast-, en of visuele prikkels. Het is hierbij belangrijk dat het kind op een positieve manier wordt benaderd en het in een veilige situatie deze prikkels kan ervaren. De thera­peut zorgt ervoor dat het kind een gevoel van succes krijgt tijdens het spel. Dit gevoel van succes is een voorwaarde voor het goed vastleggen van prikkelverwerking in het zenuwstelsel van het kind.

De kinderfysiotherapeut heeft naast haar opleiding tot geregistreerd Kinderfysiotherapeut ook een gespecialiseerde Sensorische Integratie opleiding gedaan. Hierdoor kan de kinderfysiotherapeut onderzoeken of de motorische, emotionele en/ of sociale problemen worden veroorzaakt door een sensomotorische achterstand, prikkelverwerkingsprobleem of een combinatie van beide. De behan­deling kan hierdoor goed op het kind en zijn/ haar specifieke probleem worden afgestemd.

Vergoeding

De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing nodig heeft van de huisarts. De huisarts of medisch specialist blijft wel een centrale rol spelen in de coördinatie van de zorg rondom uw kind.

Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen van 0 tot 18 jaar krijgen, indien nodig, 18 behandeling per kalenderjaar. Centrum Fysiotherapie en Kinderpraktijk Paramee hebben contracten met alle zorgverzekeraars en kunnen direct declareren aan de zorgverzekeraar.

Sensorische Integratie | Centrum Fysiotherapie

Icon Centrum Fysiotherapie

Neem contact met ons op. Dat kan via deze website  of door te bellen naar 0227 542323