Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkentherapie

Icon Centrum Fysiotherapie
Kinderbekken­fysiotherapie is gespecialiseerde fysiotherapie in het gebied van buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen. De kinder­bek­ken­­­fysio­thera­peut is opgeleid om het kind op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe het kind daarover controle kan krijgen. Ook bij bedplassen zal de kinder­bekken­fysiotherapeut samen met het kind werken aan een goede bekkenbodem­functie voordat er even­tueel kan worden gewerkt aan het op tijd wakker worden (bij­voor­beeld met behulp van een plaswekker).

Onderzoek

Om goed inzicht in de klachten te krijgen zal er eerst een gesprek plaats vinden. Er zal gevraagd worden om vragenlijsten, drink- en vezellijsten in te vullen en een paar dagen plas- of poepdagboekjes bij te houden.

De kinderbekkenfysiotherapeut kan een functieonderzoek van de bekken­bodem zinvol achten. Zo kan uitgezocht worden hoe de bekkenbodem­spieren het doen en of zij goed samenwerken met de blaas en de darmen. Er zal ook gekeken worden naar de manier van ademen en het gebruik van de adem tijdens plassen en poepen.

Behandeling

Wanneer de kinderbekken­fysiotherapeut een duidelijk beeld heeft van de klachten van het kind wordt een behandelplan opgesteld, in samenspraak met ouder(s), kind en eventueel met de verwijzer. Bij complexe problemen kan het nodig zijn meerdere deskundigen in te schakelen. De kinder­bek­ken­fysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal zo nodig en altijd in overleg met de verwijzer, adviseren om bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, een diëtiste of een psycholoog te raad­ple­gen.

Bij wie kunt u terecht?

Binnen Centrum Fysiotherapie kunt u voor bekkentherapie terecht bij Yvonne Minderhoud.

Icon Centrum Fysiotherapie

Neem contact met ons op. Dat kan via deze website of door te bellen naar 0227 542323